MACARİSTAN

Macaristan Gezi Yazıları, başkenti Budapeşte, dili Macarca olan, Karpatlar üzerine kurulu, denize kıyısı olmayan, Hun kökenli Avrupa ülkesi Macaristanı anlatır.

Türklerin Avrupa’daki akrabalarından biri olan Macarlar’ın dili kökeni Hint-Avrupa dillerinden olmayan 4 Avrupa Birliği dilinden biridir.